Sekcje

Perfekt Dom
Budżetowa

Zdzisław Brążkiewicz

E-mail: zbperfekt@eisp.pl

Perfekt Dom
Kultury

Grzegorz Grabowski

E-mail: g.grabowski@nesta.com.pl

Perfekt Dom
Zdrowia

Małgorzata Miodyńska

E-mail: malgorzata.miodynska@dnv.pl

Perfekt Dom
Rekreacji i Sportu

Eugeniusz Gajewski

E-mail: biuro@sanmel.com.pl

Perfekt Dom
Promocji i Reklamy

Przemysław Majchrzak

E-mail: przemo66@gmail.com

Perfekt Dom
Gier i Rozrywek Umysłowych

Henryk Kołodziejski

E-mail: kohen@op.pl

Perfekt Dom
Brydża Sportowego

Kazimierz Namysł

E-mail: iknamysl@gazeta.pl

Stowarzyszenie Omega

ul. Wczasowa 1A
87-300 Brodnica
Telefon: 56 12 345 67
E-mail: zbperfekt@eisp.pl