Geneza

Geneza - O nas.jpg

 

Jesteśmy organizacją pozarządową, która ma swoje korzenie w Brodnicy. Zrzeszamy kilkudziesięciu ludzi oferujących swoją aktywność na rzecz działalności dla dobra publicznego. Stowarzyszenie Omega zostało zarejestrowane w sądzie w marcu 2011 roku. Zebranie założycielskiego gremium odbyło się 17 lutego 2011 w Restauracji Omega przy ulicy Wczasowej 1A. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób chcących realizować wyznaczone statutem cele. Członkowie-założyciele reprezentują różne środowiska i zainteresowania, co przekłada się na szeroki zakres działalności stowarzyszenia. Najważniejsze pola naszej aktywności to: ochrona i promocja zdrowia, turystyka, krajoznawstwo i rekreacja na Pojezierzu Brodnickim, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, działalność popularnonaukowa, rozwijanie szeroko pojętej kultury, wspieranie renowacji zabytków, działalność charytatywna oraz propagowanie wartości chrześcijańskich w społeczeństwie, promocja i organizacja wolontariatu, a także działalność wspomagająca przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy. Drzwi do Stowarzyszenia Omega są otwarte. Chętnie widzimy w swoim gronie osoby aktywne, kreatywne, które chcą poświęcić swój czas i energię dla realizacji ważnych społecznie celów.

Stowarzyszenie Omega

ul. Wczasowa 1A
87-300 Brodnica
Telefon: 56 12 345 67
E-mail: zbperfekt@eisp.pl