Dołącz do nas

Odczuwasz potrzebę kreatywnego działania na rzecz dobra publicznego? Dostrzegasz zbieżność pomiędzy własnymi zamierzeniami a celami naszego stowarzyszenia? Jesteś aktywny i nie znosisz bezczynności? Masz inspirujące zainteresowania, którymi chciałbyś się podzielić? Chcesz zmieniać na korzyść najbliższe otoczenie z satysfakcją i pożytkiem dla siebie i innych, podejmować inicjatywy oraz wspierać w różnej formie przedsięwzięcia realizowane przez Stowarzyszenie Omega? Dołącz do nas! Wspólnie łatwiej  sprostać wyzwaniom! Razem można zdziałać więcej!

 

Warunki i zasady przystąpienia do organizacji określone zostały w Statucie Stowarzyszenia Omega, Rozdział III. Członkowie.

Deklaracje w formie elektronicznej do pobrania powyżej, w zakładce "Załączniki".

Stowarzyszenie Omega

ul. Wczasowa 1A
87-300 Brodnica
Telefon: 56 12 345 67
E-mail: zbperfekt@eisp.pl