Wyścig rowerowy dla dzieci „Dookoła Zielonego Wzgórza” O Puchar Prezesa Stowarzyszenia OMEGA oraz Nagrodę Fundacji „Dary Losu” Ryszarda Rynkowskiego.

Wyścig rowerowy dla dzieci „Dookoła Zielonego Wzgórza” O Puchar Prezesa Stowarzyszenia  OMEGA oraz Nagrodę Fundacji „Dary Losu” Ryszarda Rynkowskiego.

REGULAMIN

Wyścig rowerowy dla dzieci „Dookoła Zielonego Wzgórza” O Puchar Prezesa Stowarzyszenia OMEGA oraz Nagrodę Fundacji „Dary Losu” Ryszarda Rynkowskiego. Brodnica 1.06.2016

 

1. ORGANIZATOR - Stowarzyszenie OMEGA

 

2. DATA I MIEJSCE IMPREZY - Wyścig odbędzie się 1.06.2016r. na terenie kompleksu Zielone Wzgórze na ul.Wczasowej. Na rundzie odługości ok.1000m, w całości przebiegającej na terenie kompleksu, zabezpieczonej i oznakowanej. Trasa w żadnym miejscu nie przebiega drogami publicznym.

 

3. UCZESTNICTWO - w wyścigu prawo startu mają chłopcy i dziewczynki z roczników 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007. Obowiązkowe kaski rowerowe.

 

4. BIURO WYŚCIGU I ZGŁOSZENIA - Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 1.06.2016r. od godziny 16.30 do 17.15. Biuro mieścić się będzie w namiocie usytuowanym na terenie kompleksu Zielone Wzgórze. Dzieci startujące w zawodach muszą być zgłoszone przez osoby pełnoletnie będące rodzicami lub prawnymi opiekunami. Rodzice/opiekunowie będą poproszeni o podpisanie listy startowej.

 

5. HARMONOGRAM :

17.30 start dzieci z rocznika 2011-2012 -“sprint” na dystansie ok. 100 m.Dzieci mogą korzystać z pomocy osoby starszej.

17.45 start dzieci z rocznika 2009-2010 – 3 okrążenia ok. 3000M

18.15  start dzieci z rocznika 2007-2008 -3 okrążenia ok. 3000 m

Ok.godz. 19.00 dekoracja zwycięzców.

 

6. NAGRODY I-III miejsce we wszystkich kategoriach – trofea sportowe.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWEW - wyścig odbędzie się na trasie okrężnej o nawierzchni betonowej oraz ziemnej. Dzieci muszą być wyposażone w kaski rowerowe. Rowery dowolne. Zalecane tzw. „górale”. Każde dziecko musi być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy. Rodzic /opiekun prawny jest zobowiązanypodpisać oświadczenie w którym stwierdza że dziecko jest zdrowe i może brać udział w zawodach ocharakterze sportowym. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu wporozumieniu z sędzią głównym wyścigu.

Stowarzyszenie Omega

ul. Wczasowa 1A
87-300 Brodnica
Telefon: 56 12 345 67
E-mail: zbperfekt@eisp.pl