Nowe Władze Stowarzyszenia

Nowe Władze Stowarzyszenia

Presesem zarządu został Pan Andrzej Wojnowski

Wiceprezesem zarządu została Pani Iwona Brązkiewicz

Wiceprezesem Zarządu zaostał Pan Marcin Kołodziejski

Członkiem Zarządu została Pani Ewa Zaniecka.

Natomiast Honorowym Presesem Stowarzyszenia Został Pan Zdzisław Brążkiewicz

Stowarzyszenie Omega

ul. Wczasowa 1A
87-300 Brodnica
Telefon: 56 12 345 67
E-mail: zbperfekt@eisp.pl