Archiwum Komunikaty

2013-02-01

Otwarte posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Szanowni Państwo ! Zapraszam na posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wraz z szefami poszczególnych sekcji, które odbędzie się w dniu 08.02.2013 r. o godz. 17.00 w Restauracji Omega. Spotkanie ma charakter otwarty i zaproszenie skierowane jest również do wszystkich członków Stowarzyszenia.

2012-12-06

Otwarte posiedzenie zarządu

Niniejszym zapraszam w dniu 7.12.2012r. o godz. 18.00 do Restauracji Omega na otwarte posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Omega i kierowników sekcji.

2012-02-02

Szanowni Państwo !

Szanowni Państwo ! Zapraszam na posiedzenie zarządu wraz z szefami poszczególnych sekcji, oraz członków Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 8.02.2012 r. o godz. 18. w Restauracji Omega. Spotkanie ma charakter otwarty i zaproszenie skierowane jest również do wszystkich członków Stowarzyszenia. Poniżej przedstawiam porządek obrad: 1) Otwarcie spotkania przez Prezesa zarządu i wybór protokolanta; 2) Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011 - dyskusja, - przyjęcie sprawozdania przez Zarząd, - przekazanie Komisji Rewizyjnej. 3) Przedłożenie przez szefów poszczególnych sekcji propozycji wydatków na 2012 r. - dyskusja i ustalenie kalendarza imprez na 2012 rok, - przyjęcie sprawozdania. 4) Wolne wnioski. 5) Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. 6) Zakończenie spotkania.

2011-10-05

Spotkanie Zarządu i Walne Zebranie

Szanowni Państwo! Zapraszam na posiedzenie zarządu wraz z szefami poszczególnych sekcji, które odbędzie się w dniu 07.10.2011 r. o godz. 17.30 w restauracji Omega. Na godzinę 18.00. zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Omega na posiedzenie Walnego Zebrania. Poniżej przedstawiam porządek obrad: 1.Otwarcie spotkania przez Prezesa zarządu i wybór protokolanta. 2.Przedstawienie sprawozdań z dotychczasowej działalności poszczególnych sekcji. 3.Omówienie imprez zorganizowanych do tej pory przez Stowarzyszenie Omega i omówienie spraw finansowych Stowarzyszenia. 4.Zaplanowanie i omówienie organizacji kolejnych imprez. 5.Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia – podjęcie uchwały. 6.Wolne wnioski. 7.Zakończenie spotkania.

Stowarzyszenie Omega

ul. Wczasowa 1A
87-300 Brodnica
Telefon: 56 12 345 67
E-mail: zbperfekt@eisp.pl